fbpx
โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” ตะลอนทัวร์ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” ตะลอนทัวร์ จังหวัดพิษณุโลก

     โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราชาวช่างรถถังสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนคุณสามารถมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน! คุณสมบัติ เพียงคุณมีทีมงานหรือเป็นช่างอิสระ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร...
โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์

KCM SOLAR ENERGY เป็นแผนกที่เกิดจากการรวมตัวของ วิศวกร  นักออกแบบและนักการตลาด ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 8 ปี โดยคำเชิญของคุณนิพนธ์  เจริญกิจ หน้าที่แผนกนั้นเกี่ยวกับการออกแบบ-ติดตั้ง (EPC) บริหารจัดการ-ซ่อมบำรุงรักษา(O&M)...