fbpx
ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์

     12.09.62 ภาพบรรยากาศภายในงาน โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” เพื่อค้นหาทีมช่างเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกับรถถัง และ...
ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่น1 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่น1 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

     ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง...
ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที1

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที1

     ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 6-7 สิกันยายน 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2....
ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

     ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 05.09.62 ภาพบรรยากาศภายในงาน โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” เพื่อค้นหาทีมช่างเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกับรถถัง และ...
ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่น1 จังหวัดขอนแก่น

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่น1 จังหวัดขอนแก่น

     ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดขอนแก่น ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดขอนแก่น ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง ...
ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที1

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที1

     ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. จังหวัดชัยภูมิ 3....