fbpx
รถถัง เข้าร่วมโครงการ “ชิมช็อปใช้” (เฉพาะสาขาขอนแก่นเท่านั้น)

รถถัง เข้าร่วมโครงการ “ชิมช็อปใช้” (เฉพาะสาขาขอนแก่นเท่านั้น)

     รู้รึยัง!! สามารถใช้ ชิมช็อปใช้ ที่รถถังสาขาขอนแก่น ได้แล้วน้า (ย้ำ! ใช้ได้เฉพาะสาขาขอนแก่นเท่านั้น) รถถัง เข้าร่วมโครงการ ชิมช็อปใช้ โดยสามารถใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน แอพพลิเคซั่น “เป๋าตัง” (G-Wallet) ใช้ได้เฉพาะสิทธิต่อที่ 1 :...
ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก

     ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง ...
ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที1

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที1

     ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. จังหวัดชัยภูมิ 3....
ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดพิษณุโลก

ภาพบรรยากาศ โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดพิษณุโลก

     16.09.62 ภาพบรรยากาศภายในงาน โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” เพื่อค้นหาทีมช่างเข้าร่วมเป็นทีมเดียวกับรถถัง และ...
ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุตรดิตถ์

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุตรดิตถ์

     ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง ...
ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที1

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที1

     ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. จังหวัดชัยภูมิ 3....