fbpx
ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 อ.พล จ.ขอนแก่น

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 อ.พล จ.ขอนแก่น

     ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 อ.พล จ.ขอนแก่น ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง...
ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุดรธานี

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุดรธานี

     ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุดรธานี ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุดรธานี ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง...
ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่1

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่1

     เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  2. จังหวัดชัยภูมิ  3. จังหวัดอุบลราชธานี  4. ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม  5. อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น...
โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” ตะลอนทัวร์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” ตะลอนทัวร์ จังหวัดอุตรดิตถ์

     โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราชาวช่างรถถังสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนคุณสามารถมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน! คุณสมบัติ เพียงคุณมีทีมงานหรือเป็นช่างอิสระ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร...
โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” ตะลอนทัวร์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” ตะลอนทัวร์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

     โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราชาวช่างรถถังสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนคุณสามารถมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน! คุณสมบัติ เพียงคุณมีทีมงานหรือเป็นช่างอิสระ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัคร...
Call Now Button