fbpx

สาขาของเรา

ก.พ. 23, 2019

สาขาทั้งหมด 20 สาขา

* คลิ๊กที่รูป เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของสาขา

สำนักงานใหญ่

 567 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043 306 999 , Fax. 043 306 796
[email protected]

สาขาขอนแก่น

 567 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043 306 999, 085 681 4061 – 3 Fax. 043 466 173
[email protected]

สาขาหนองใหญ่

107/9 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
 093 320 8153, 085 681 4023 Fax. 043 466 173
[email protected]

สาขาหนองหลุบ

189 ถ.มะลิวัลย์ ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
088 548 2200, 085 681 8890
 [email protected]

สาขาหนองเรือ

251 หมู่ 21 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ ขอนแก่น 40210
061 020 0505, 061 031 2244, 088 548 2020
[email protected]

สาขาเมืองพล

127 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
 061 020 7447, 088 548 2255, 061 028 9669 Fax. 043 414 942
 [email protected]

สาขาอุดรธานี

55 หมู่ที่ 11 บ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
 085 681 4066, 085 681 4067 – 8
 [email protected]

สาขามหาสารคาม

 163 ม.12 ถ.มหาสารคาม – กันทรวิชัย ต.ท่าขอนยางใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
085 681 4045 – 7
 [email protected]

สาขาร้อยเอ็ด

188 หมู่ 2  ถ.ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
085 681 4039, 085 681 4041
 [email protected]

สาขาสกลนคร

 381 หมู่ 10 ถ.สกลนคร-อุดรธานี ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 085 681 4043 – 4
 [email protected]

สาขาบุรีรัมย์

 171 ม.16 ถ.บรีรัมย์-สุรินทร์ ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
085 681 4035, 085 681 4037, 093 321 0330
 [email protected]

สาขาอุบลราชธานี

168 หมู่ 9  ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
 088 548 2223, 088 548 2233, 085 681 4066 Fax. 045 870 070
 [email protected]

สาขานครราชสีมา

 192 หมู่ 9 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
 085 681 4069 – 71
 [email protected]

สาขาโนนสูง

 602/45 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
088 340 3322, 093 324 5522, 093 323 5115
 [email protected]

สาขาชัยภูมิ

234/28 หมู่ 6  ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
085 681 4029 – 31
 [email protected]

สาขาเพชรบูรณ์

 161 หมู่ 4 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
 081 975 6662-3 Fax. 085 824 161
 [email protected]

สาขาสระบุรี

 36 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18100
085 681 4032-4
 [email protected]

สาขากำแพงเพชร

40/1 หมู่ 3  ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
085 681 4026, 085 681 8892
 [email protected]

สาขาอุตรดิตถ์

 24/3 หมู่ 8 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
 093 320 7776, 085 681 4056
 [email protected]

สาขาพิษณุโลก

 602/45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
085 681 4020-21
 [email protected]

สาขาเชียงใหม่

 22,22/1-2 หมู่ 7 ต.สารธี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 081 975 6664 , 043 306 999
 [email protected]