fbpx

TANK TRUSS & FRAME คืออะไร

TANK TRUSS & FRAME คือ โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างหลังคาที่เหมาะสำหรับ อาคารที่พัก และอาคารพาณิชย์ ขนาดเล็ก – ขนาดกลาง ที่ใช้กระบวนการออกแบบ กำหนดรายละเอียดการผลิต และการก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยโปรแกรมระบบออกแบบคอมพิวเตอร์ ENDURO CADD และนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมไปผลิตเป็นรายละเอียดว่าเป็นส่วนไหน สามารถประกอบได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

โครงสร้าง TANK TRUSS คืออะไร

โครงสร้าง TANK TRUSS & FRAME เป็นโครงสร้างที่ประกอบขึ้นอย่างไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในเรื่องเหล็กก็สามารถประกอบและติดตั้งโครงสร้างนี้ได้

ลักษณะเด่นของ TANK TRUSS & FRAME

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้โครงสร้างหลังคา TANK TRUSS

– น้ำหนักเบา ช่วยลดขนาดและปริมาณโครงสร้างหลักบางส่วนได้
– ตอบสนองต่อรูปทรงหลังคาและฝ้าเพดานได้หลากหลายรูปแบบ
– รับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง
– ลดปริมาณเศษวัสดุหน้างาน
– ประกอบและติดตั้งได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
– ปริมาณและความยาวผลิตตามโปรแกรมการออกแบบ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการกองเก็บ
– ใช้ระบบสกรูทั้งหมด
– ไม่ต้องเชื่อมและทาสีกันสนิม

คุณประโยชน์ที่แตกต่างจากหลังคาทั่วไป

– น้ำหนักต่อตารางเมตรน้อยกว่าเท่าตัว
– ใช้เหล็กทนทานต่อแรงดึง (Stength) สูงกว่า 2 เท่า
– ติดตั้งได้รวดเร็วกว่า 2 เท่า
– รองรับรูปแบบของสถาปัตย์ของหลังคาได้หลากหลาย
– รับประกันคุณภาพ 30 ปี

ผ่านระบบทดสอบตามมาตรฐานสากล

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้โครงสร้างหลังคา TANK TRUSS

ออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของโปรแกรม EnDURoCADD ขอมูลและข้อกำหนดต่างๆ ที่ใช้การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน
– AS/NZs 4600:2005 ด้านโครงสร้างเหล็กที่รูปเย็น
– AS 4055 – 2006 ด้านการต้านทานแรงลมของโครงสร้างบ้าน
– AS/NSZ1170:2002 ด้านการออกแบบโครงสร้าง
– NASH ด้านมาตรฐานโครงสร้างเหล็กกล้าของอาคารเตี้ยและอาคารสหรับพักอาศัย Part 1 : หลักเกณฑ์การออกแบบ 2005
– มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็ฏขึ้นรูปเย็น วสท 2553
– นำข้อมูลการปฏิบัติงานจริงมาใช้ร่วมในโปรแกรม ทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลิตด้วยเครื่อง ENDURO นวัตกรรมใหม่ของเครื่องรีดขึ้นรูป
– การทำงานรวดเร็วง่ายดายด้วยซอฟแวร์มาตรฐาน Human Machine Interface (HMI)
– แม่นยำดวยการรับคำสั่งโดยตรงจากโปรแกรมการออกแบบ ENDUROCADD ผ่านระบบการจัดการ SMARTLINK ลดความผิดพลาดเป็น “ศูนย์”
– ชัดเจนด้วยการพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์อิงค์เจทแบบสองหัว ให้รายละเอียดเครื่องหมาย บนชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อการติดตั้งโครงสร้างหลังคาและผนังได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

Facebook Comments