fbpx

มอบทุนการศึกษาเทอมที่2 ปีการศึกษา2562

รถถังมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ลูกหลานชาวรถถัง เทอมที่2 ประจำปีการศึกษา2562

Facebook Comments