fbpx

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที1

ภาพบรรยากาศ อบรม “รถถังสร้างอาชีพ” จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่1

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. จังหวัดชัยภูมิ 3. จังหวัดอุบลราชธานี 4. ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม 5. อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 6. จังหวัดบุรีรัมย์ 7. จังหวัดอุดรธานี 8. อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 9.จังหวัดขอนแก่น 10.จังหวัดอุตรดิตถ์

#ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวรถถัง

Facebook Comments