fbpx

ภาพบรรยากาศการอบรมช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 รถถังจัดกิจกรรมอบรมช่างที่ผ่านการคัดเลือกโดย โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 ที่แรก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่สองก็คือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดที่สาม คือ อุบลราชธานี

#ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวรถถัง

Facebook Comments
Call Now Button