fbpx

ติดตั้งหลังคา Double Roof (ดับเบิ้ลรูฟ)

เป็นการติดตั้งหลังคา โดยที่จะปูทับแผ่นหลังคาเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระเบื้องลอนคู่เมททอลชีท จึงทำให้ การเปลี่ยนหลังคาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่เสียเวลาติดตั้งรวดเร็ว ไม่ต้องย้ำออกปลอดภัยในการติดตั้ง ไม่ต้องรื้อถอนหลังคาเดิม และช่วยลดความร้อนหลังคา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการทำงาน
ในการติดตั้งของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) นั้นดำเนินการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ด้านการติดตั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสำรวจพื้นที่หน้างาน
2.ขนของเข้าหน้างาน
3.เข้าสำรวจพื้นที่หน้างาน
4.ติดตั้งโครงสร้างใหม่บนหลังคากระเบื้องเดิม
5.ติดตั้งแผ่นเมททอลชีทบนหลังคากระเบื้องเดิม
6.ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบงานกับลูกค้า โดยวิศวกร
7.ส่งมอบงานติดตั้งโดยวิศวกร

Facebook Comments