fbpx

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก

ช่างรถถัง จาก โครงการ “รถถังสร้างอาชีพ” รุ่นที่1 จังหวัดพิษณุโลก ช่างรถถังที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของรถถัง 
#ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวรถถัง

Facebook Comments