fbpx

ฉนวนใยหิน Rockwool/Roxul เหมาะกับงานกันความร้อนสูง และดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม แบบแผ่น ท่อ และม้วน

Rockwool Cool And Comfort

ฉนวน Rockwool ฉนวนใยหิน ฉนวนป้องกันความร้อนลดเสียง ทนอุณหภูมิสูงฉนวนใยหิน ผลิตจากหิน มีรูปลักษณะ และการใช้งานเหมือนขนสัตว์ ซึ่งเป็นฉนวนที่ทำมาจากธรรมชาติ ฉนวนใยหิน Rockwool เป็นฉนวนป้องกันความร้อน ลดเสียง ทนอุณหภูมิสูง เหมาะกับงานหลังคา งานผนัง เนื้อฉนวนมีความอ่อนตัว ไม่ดูดซับน้ำ ตัดโค้งได้ง่าย มีแบบติดฟอยล์ / ไม่ติดฟอยล์ มีทั้งแบบแผ่น แบบม้วน แบบท่อ ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ทำให้เกิดมะเร็ง แล้ว? ฉนวนใยหิน สามารถนำไปใช้งานประเภทใดได้บ้าง

– สำหรับบ้านพักอาศัย
– ระบบท่อปรับอากาศ
– ป้องกันเสียงสะท้อน
– งานอุตสาหกรรม

ROCKWOOL แผ่นฉนวนใยหิน

Rockwool ผลิตจากหิน  แต่มีรูปลักษณะและการใช้งานเหมือนขนสัตว์ ซึ่งเป็นฉนวนที่ทำมาจากธรรมชาติวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉนวนร๊อควูล ได้แก่หินปูนและหินบาซอลท์ วัตถุดิบจะถูกหลอมในเตาเผาที่ใช้ถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิประมาณ 1300 องศาเซลเซียส วัตถุดิบที่หลอมเหลวจะถูกทำให้เป็นเส้นใย โดยใช้ล้อหมุนฉีดพ่นแล้วลดอุณหภูมิด้วยน้ำ เส้นใยเหล่านี้จะถูกเคลือบด้วยสารผนึกที่เป็นเทอร์โมเซตติ้ง ซึ่งเมื่อบ่มด้วยความร้อนแล้วจะเชื่อมเส้นใยเข้าด้วยกัน เป็นผืนหลังจากนั้นจะถูกตัดเป็นชิ้นส่วนขนาดต่าง ๆ ทั้งชนิดแผ่นที่มีขนาดเล็กและแข็ง หรือชนิดม้วนที่มีขนาดใหญ่กว่า ร็อควูลชนิดแผ่นและม้วนที่ผลิตได้จะมีความหนาแน่น และความหนาต่างกันได้หลายขนาดความหนาแน่นปกติอยู่ในช่วง40 ถึง 200 กก./ลบ.ม. และความหนาปกติอยู่ในช่วง 50 ถึง 200 มม. ฉนวนแบบท่อที่ขึ้นรูปไว้ล่วงหน้า สามารถนำมาใช้ผลิตท่อขนาดต่าง ๆ และสามารถจะเคลือบผิวได้หลายแบบ รวมทั้งแบบฟอยล์อลูมิเนียม และผ้าใยแก้ว ชนิดแผ่นและม้วนก็เช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ร็อควูล มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมในช่วง อุณหภูมิ -2400 เซลเซียส ถึง +8200 เซลเซียส ประโยชน์ใช้งานรวมถึงการกันความร้อน และเก็บเสียงทุกประเภทที่จำเป็นในกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาคารต่าง ๆ ระบบปรับอากาศและระบบกันไฟ ตั้งแต่หลังคาจนถึงท่อไอน้ำ ตลอดจนผนังห้อง โดยช่วยลดเสียงลงได้ 50 % และช่วยลดค่าไฟได้ถึง 70 %

Rockwool is fabricated from rock but looks and acts like wool, a natural insulator. The most suitable raw materials for Rockwool are limestone and basalt. The raw material is melted in a furnace, using coke as fuel, at temperatures of around 1300 oC. This molten material is then fiberized by means of water-cooled spinning wheels. These fibers are subsequently coated with a termo-setting binder which when heat-cured, bonds the fibers into a mat. Finally the mat is cut into various sizes, either small rigid boards or larger “blankets”. Boards and blankets can be produced in arrange of densities and thicknesses. Typical densities vary from 40 to 200 kg/m 3 and thicknesses are usually from 50 to 200 mm. Performed pipe insulation can be made for a range of pipe sizes and, like the boards and blankets, can be given a number of different surface finishes, including aluminium foil and glass closth. Rockwool products have excellent insulation capabilities at temperatures ranging from -2400C to +8200C. Their applications include all types of thermal and acoustic insulation required in power generation, industries, buildings, air management, and fire protection, from roofing to steam piping to walls that reduce sound by 50% and reduce energy costs by up to 70%.

ที่มา : http://www.microglassinsulation.com

Facebook Comments