fbpx

กิจกรรมและข่าวสาร

กิจกรรมและข่าวสาร ธ.ค. 10, 2019 รถถังมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ลูกหลานชาวรถถัง เทอมที่2 ปร ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและข่าวสาร ธ.ค. 10, 2019 กิจกรรรมที่ชาวรถถังทุกสาขาได้มารวมตัวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพ และร่วมสนุกสนานไป ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและข่าวสาร ธ.ค. 10, 2019 เป็นกิจกรรรมที่ชาวรถถังทุกสาขาได้มารวมตัวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพ และร่วมสนุกสน ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและข่าวสาร ธ.ค. 10, 2019 ช่วงเช้า ต้อนรับปีใหม่ 2020 ด้วยการทำบุญตักบาตร ต่อด้วยกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อสร ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและข่าวสาร ธ.ค. 10, 2019 รถถัง ขอแจ้งวันหยุด รถถังหยุดวันที่ 29- 2 มกราคม 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและข่าวสาร ธ.ค. 10, 2019 รถถัง ขอแจ้งวันหยุด  รถถังหยุดวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันท ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...