งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม
งานปูทับหลังคาเดิม

งานปูทับหลังคาเดิม

การติดตั้งหลังคารูปแบบใหม่ “หลังคาแซนวิช” เรามีวิศวกรมากประสบการณ์ ตรวจสอบหน้างาน ก่อนทำการเสนองานติดตั้งแบบนี้ทุกงาน ประเมิณสถานที่ว่าสามารถติดตั้งได้หรือไม่

Customer

KhonKaen University

what we did

หลังคาแซนวิช/หลังคาสองชั้น

ส่งข้อความถึง หลังคาเหล็ก ตรา รถถัง
Related Projects
รถถัง โรงงานน้ำตาล มิตรผล