บันทึกไว้ให้โลกจารึก ภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์ (Reuters) พิธีอัญเชิญพระบรมโกศ สู่พระเมรุมาศ

 In ข่าวสาร

บันทึกไว้ให้โลกจารึก ภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์ (Reuters) พิธีอัญเชิญพระบรมโกศ สู่พระเมรุมาศ

 ภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์ (Reuters)
บันทึกภาพวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาในการพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เสด็จมาถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารทรงทอดผ้าไตร
ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศ พระราชาคณะ 30 รูป สดับปกรณ์
ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่
เชิญพระลองลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐาน
ที่พระยานมาศสามลำคาน ที่ประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ
อัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศสามลำคานออกจากพระบรมมหาราชวัง
ถวายนพปฏลมหาเฉวตฉัตรคันดาลกางกั้น แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วย

​เมื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศถึงยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ทรงทอดผ้าไตร 20 ไตร ที่ท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ
พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ 5 รูป อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นประดิษฐานในบุษบก
พระมหาพิชัยราชรถ ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระดำเนินตาม

ส่งข้อความถึง หลังคาเหล็ก ตรา รถถัง
Recent Posts

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

%d bloggers like this: